Hoe schrijf je een inclusieve vacature?

Bij Cooder begrijpen we het belang van een ondersteunende en inclusieve werkcultuur. We hebben een onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van werknemers in hun werk, en waar zij op letten in een vacature. Ze geven aan dat ze waarde hechten aan een omgeving waarin diversiteit wordt omarmd en waarin het welzijn van het team centraal staat. Het is dus belangrijk voor werkgevers om hiernaar te streven. En dat begint allemaal bij een goede en moderne vacature. Laten we beginnen!

Anouk Alberdingk Thijm
19 juni 2024

Diversiteit en inclusie op de werkvloer

Het valt op dat werkgevers niet altijd dezelfde urgentie voelen als werknemers als het gaat om diversiteit en inclusie. Terwijl werknemers vaak benadrukken hoe belangrijk het is, blijven werkgevers soms wat terughoudend. Wij geloven dat een diverse en inclusieve werkomgeving belangrijk is voor succes. Daarom willen we werkgevers aanmoedigen om actief diversiteit en inclusie te omarmen. 

Ons advies

  1. Zorg ervoor dat wervingsprocessen diversiteit aanmoedigen door gebruik te maken van verschillende kanalen en inclusieve taal in vacatures. 

  1. Stel concrete diversiteitsdoelen en monitor regelmatig de voortgang om te zien of je op de goede weg bent. 

  1. Organiseer inclusiviteitstrainingen en integreer diversiteitsinitiatieven in de bedrijfsstrategie om een cultuur van inclusie te bevorderen. 

  1. Diversiteit draait niet alleen om het hebben van verschillende mensen in je team, maar ook om het aanmoedigen van verschillende denkwijzen en het stimuleren van creativiteit en innovatie. Als je diversiteit omarmt, krijg je toegang tot allerlei talenten en ervaringen, wat kan leiden tot betere prestaties en een voorsprong op de concurrentie. 

Vrouwen in IT: Meer dan een mannelijke omgeving

Een onderwerp hierbij dat speciale aandacht verdient is de vertegenwoordiging van vrouwen in IT-functies. Terwijl de meerderheid van de IT’ers diversiteit en inclusie belangrijk vindt, blijft het aantal vrouwen in leidinggevende posities achter. Het is tijd om hier verandering in te brengen. 

Ons advies

Een diverse leiderschapsstructuur kan leiden tot betere besluitvorming en een inclusievere werkomgeving waarin iedereen wordt gehoord en gewaardeerd.  

Het streven naar een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in leidinggevende posities draagt bij aan eerlijke behandeling en gelijkheid op het werk. Werkgevers die actief werken aan diversiteit en inclusie worden gezien als werkplekken die gelijke kansen bieden voor iedereen, ongeacht geslacht. 

Hoe schrijf je een inclusieve vacature?

  1. Gebruik inclusieve taal: Vermijd gendergebonden termen en zorg ervoor dat de vacaturetekst iedereen aanspreekt, ongeacht achtergrond, geslacht of identiteit. 

  1. Benadruk diversiteitsinitiatieven: Laat potentiële kandidaten weten welke stappen je organisatie onderneemt om diversiteit en inclusie te bevorderen. 

  1. Beschrijf de bedrijfscultuur: Geef een duidelijk beeld van de bedrijfscultuur en benadruk het belang van diversiteit en inclusie binnen het team. 

  1. Wees transparant over voordelen: Vermeld eventuele flexibele werkregelingen, ondersteuning voor mentale gezondheid en andere voordelen die de werkomgeving ondersteunen. 

Onze missie

Bij Cooder Jobs gaan we verder dan alleen het matchen van kandidaten met vacatures. We streven naar een wereld waarin iedereen gelijke kansen krijgt en waar diversiteit, inclusie en mentale gezondheid de norm zijn. Onze toewijding aan het creëren van een inclusieve werkomgeving komt vanuit het besef dat je samen veel sterker staat dan alleen. Ieders stem wordt gehoord en gewaardeerd – alleen zo behalen we de beste resultaten!